Kontaktieren sie mich

Please contact me if you have any questions or would like to know more about me.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VOCALE TRAINING

VOCALE TRAINING

 

 

 

STEMVORMING VOOR KOREN

Op het gebied van stemvorming voor koren leg ik de volgende accenten:

° Lichaamswerk: vrij worden met behulp van eenvoudig te vertalen oefeningen, de dagelijkse stress loslaten, vanuit de beweging de stem tot klinken brengen.

° Koorklank: elk koorlid brengt zijn individueel geluid tot uitdrukking en draagt bij aan het vormen van een levendige  koorklank 

° Repertoire: met stem-en ademoefeningen een brug maken tussen het geleerde en het actuele repertoire. 

  

°