VOCALE TRAINING

STEMVORMING VOOR KOREN

Op het gebied van stemvorming voor koren leg ik de volgende accenten:

° Lichaamswerk: vrij worden met behulp van eenvoudig te vertalen oefeningen, de dagelijkse stress loslaten, vanuit de beweging de stem tot klinken brengen.

° Koorklank: elk koorlid brengt zijn individueel geluid tot uitdrukking en draagt bij aan het vormen van een levendige koorklank

° Repertoire: met stem-en ademoefeningen een brug maken tussen het geleerde en het actuele repertoire.

°